מאבק לטרון

ביום שישי הקרוב 21.8 אנו עורכים מחאה נגד המשך הפגיעה של בשטחי הטבע באיזור יער קנדה – כולם מוזמנים להגיע ! 

 

בשנת 2009 אישרה ממשלת ישראל את הקמתו של מפעל מנרב לבטונים ומוצרי גריסה באיזור לטרון , לא רחוק מיער קנדה על אדמות הכפר הערבי יאלו.

המפעל הוקם ע"י חברת מנרב לצורך הקמת מסילת הברזל המהירה לירושלים  בלב איזור טבעי של פרחי בר נדירים.

הקמת המפעל הותנתה בשמירת השטח הטבעי , שבו פרחי צבעונים ואחרים , ובשיקום המקום בסיום עבודות סלילת המסילה.

 

והנה למרות שהפרויקט הסתיים לא מכבר, המפעל לא פורק כמובטח, זיהום הקרקע נמשך

ונראה שחברת מנרב מתכוונת להשאר במקום שנים רבות עקב מיקומו האסטרטגי של המפעל לעסקיה.

 

אנו , תושבים ופעילי סביבה קוראים לממשלת ישראל ולוועדות התיכנון לדרוש מחברת מנרב את פינויו המידי של המפעל , את שיקום הקרקע , שתילת עצים והחזרת צבעונים וצמחים יחודיים אחרים  למקום כפי שהותנה בתוכנית הקמת המפעל.